Supervision

I supervisionen har vi et dobbelt blik: på de relationer og processer du arbejder med og hvordan disse påvirker dig, med de erfaringer du har med dig.

Jeg tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation eller i gang med en specialistuddannelse. Min tilgang er præget af en uformel, dialogisk form, hvor jeg inddrager de teoretiske og metodiske tilgange, der kan være til hjælp, afhængigt af emnet for supervisionen.

Jeg skaber som supervisor en tryg ramme for et fagligt refleksionsrum, hvor vi sammen kan begive os ud i en nysgerrig afsøgning af mål for og processer i dine psykologfaglige opgaver. Vi undersøger det der udfordrer, kaster lys på evt. blinde vinkler og sætter særligt spot på der hvor du lykkes med at skabe udviklende processer.

I supervisionen har vi et dobbelt blik: på de relationer og processer du arbejder med og hvordan disse påvirker dig, med de erfaringer du har med dig.